876 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 86, 87, 88   »
Artikel 1, Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:wet: de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen ;raam: een voorziening waardoor de cyclus van dag en nacht kan worden waargenomen. BWBR0012736
Artikel 2. Algemeen, Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen     Algemeen Artikel 2. Algemeen • 1. De kamer is zodanig uitgevoerd en ingericht dat zij voldoet aan de eisen die het karakter van de inrichting, de Arbeidsomstandighedenwet en de brandveiligheidvoorschriften daaraan stellen. • 2. Bij toewijzing van een kamer aan een jeugdige is de kamer schoon, in goede staat en zonder gebreken. BWBR0012736
Artikel 3, Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen     Artikel 3 Met een afwijkingsmarge van 10% heeft de kamer minimaal een vloeroppervlak van 10 vierkante meter, een breedte van 2 meter en een vrije hoogte van 2,5 meter. BWBR0012736
Artikel 4, Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen     Artikel 4 • 1. In de kamer zijn in de buitenwand een of meer ramen aangebracht. • 2. Het totaal oppervlak van het raam of de ramen bedraagt minstens 0,75 vierkante meter. BWBR0012736
Artikel 5, Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen     Artikel 5 In de binnenwand van de kamer bevindt zich een slechts van buitenaf afsluitbare deur. BWBR0012736
Artikel 6, Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen     Artikel 6 • 1. In de kamer is een verwarming met een bedienkraan aangebracht. • 2. De verwarming heeft een zodanige capaciteit dat bij een buitentemperatuur van minus 10 graden C en een windsnelheid van 10 meter per seconde in de kamer een temperatuur van 18 graden C kan worden bereikt. • 3. De kamer is voorzien van een ventilatiemogelijkheid waardoor op natuurlijke dan we... BWBR0012736
Artikel 7, Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen     Artikel 7 De kamer is voorzien van een intercom of bel waarmee vanuit de kamer te allen tijde het inrichtingspersoneel kan worden opgeroepen. BWBR0012736
Artikel 8, Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen     Artikel 8 De kamer is voorzien van een van binnenuit en al dan niet van buitenaf bedienbare verlichting met voldoende lichtsterkte, conform de aanbevelingen binnenverlichting volgens geldende NEN normen binnenverlichting functionele eisen, al dan niet gecombineerd met een van buitenaf bedienbare nachtverlichting. BWBR0012736
Artikel 9, Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen     Artikel 9 • 1. De kamer is voorzien van een toilet, dat zodanig is afgeschermd, dat de privacy gewaarborgd is, alsmede een wasgelegenheid. • 2. Bij het toilet bevindt zich een ventilatierooster. BWBR0012736
Artikel 10, Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen     Artikel 10 De kamer is ingericht met tenminste: • a. een spiegel • b. een hang-legkast • c. een schrijfwerktafel • d. een stoel • e. een aan de wand bevestigd prikbord • f. een bed • g. twee contactdozen. BWBR0012736
  1, 2, 3 ... 86, 87, 88   »