16 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1. Begrippen, Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000     Begrippen Artikel 1. Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: • a) het C2000-netwerk: het communicatienetwerk ten behoeve van de Openbare Orde en Veiligheid(OOV) diensten binnen Nederland, zoals bedoeld in artikel 1 van de Regeling C2000 en GMS ; • b) de eigenaar van het C2000-netwerk: de staat der Nederlanden, de minister van Veiligheid en Justitie. De eigenaar van het C2000-ne... BWBR0031368
Artikel 2. Doelstelling en reikwijdte, Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000     Doelstelling en reikwijdte Artikel 2. Doelstelling en reikwijdte • • De informatiebeveiliging van het C2000-netwerk wordt gedefinieerd in termen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. • • De doelstelling van het informatiebeveiligingsbeleid is de realisatie en het behoud van informatiebeveiliging van het C2000-netwerk. Dit informatiebeveiligingsbeleid stelt de grondslagen en richtlijnen... BWBR0031368
Artikel 3. Implementatie en beveiligingsincidenten, Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000     Implementatie en beveiligingsincidenten Artikel 3. Implementatie en beveiligingsincidenten • 1. De implementatie en naleving van de beveiligingsmaatregelen bij de gebruikers worden jaarlijks getoetst door de eigenaar. • 2. De gebruiker implementeert in beginsel de maatregelen (zie Bijlage 2 ). De gebruiker mag alleen hiervan afwijken indien hij voldoende kan motiveren dat een vergelijkbaar basis beveiligingsniveau... BWBR0031368
Artikel 4. Gebruik en beheer door aangewezen gebruikers, Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000     Gebruik en beheer door aangewezen gebruikers Artikel 4. Gebruik en beheer door aangewezen gebruikers • 1. De aangewezen gebruiker is verantwoordelijk voor beveiligd gebruik van C2000-netwerk. • 2. De aangewezen gebruiker is verantwoordelijk voor de implementatie van de beveiligingsmaatregelen ( Bijlage 2 ). BWBR0031368
Artikel 5. Verantwoordelijkheid aangewezen gebruiker voor gelieerde en leverancier, Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000     Verantwoordelijkheid aangewezen gebruiker voor gelieerde en leverancier Artikel 5. Verantwoordelijkheid aangewezen gebruiker voor gelieerde en leverancier • 1. De aangewezen gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen van haar gelieerden aan dit informatiebeveiligingsbeleid. • 2. De aangewezen gebruiker legt met de gelieerde contractueel vast dat de gelieerde de set maatregelen in Bijlage 2 implementeert. Hierbij is de aangewezen gebruiker e... BWBR0031368
Artikel 6. Gebruik en beheer bijzondere gebruikers, Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000     Gebruik en beheer bijzondere gebruikers Artikel 6. Gebruik en beheer bijzondere gebruikers • 1. Zoals alle partijen binnen het C2000-communicatienetwerk implementeert de bijzondere gebruiker de algemene maatregelen uit Bijlage 2 . • 2. Om te worden toegelaten als bijzondere gebruiker tot het C2000-communicatienetwerk, is de bijzondere gebruiker geaccrediteerd door de eigenaar. BWBR0031368
Artikel 7. Gebruik en beheer randapparatuur door tactisch en operationeel beheerder, Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000     Gebruik en beheer randapparatuur door tactisch en operationeel beheerder Artikel 7. Gebruik en beheer randapparatuur door tactisch en operationeel beheerder • 1. De beheerder is verantwoordelijk voor beveiligd gebruik van C2000-randapparatuur. • 2. De beheerder is verantwoordelijk voor de implementatie van de beveiligingsmaatregelen ( Bijlage 2 ). BWBR0031368
Artikel 8. Gebruik en beheer C2000 meldkamer -en beheersystemen door tactisch en operationeel beheerder, Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000     Gebruik en beheer C2000 meldkamer -en beheersystemen door tactisch en operationeel beheerder Artikel 8. Gebruik en beheer C2000 meldkamer -en beheersystemen door tactisch en operationeel beheerder • 1. De eigenaar is verantwoordelijk voor het formeel vaststellen van de accreditatiecriteria en de uiteindelijke accreditatiebeslissing. Hiernaast is de beheerder verantwoordelijk voor het laden en verwijderen van cryptografische sleutels in randapparatuur van bijzondere gebruikers. ... BWBR0031368
Artikel 9. Operationeel beveiligingsbeheer, Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000     Operationeel beveiligingsbeheer Artikel 9. Operationeel beveiligingsbeheer • 1. Het operationeel beveiligingsbeheer is verantwoordelijk voor het beperken van de impact van beveiligingsincidenten. • 2. Het operationeel beveiligingsbeheer is verantwoordelijk voor het signaleren van ontwikkelingen aan strategisch beveiligingsbeheer. • 3. Het operationeel beveiligingsbeheer is belegd bij de tactisch en opera... BWBR0031368
Artikel 10. Strategisch beveiligingsbeheer, Beleidsregels Informatiebeveiligingsbeleid C2000     Strategisch beveiligingsbeheer Artikel 10. Strategisch beveiligingsbeheer • 1. Het strategisch beveiligingsbeheer wordt ondersteund door en ziet toe op het operationeel beveiligingsbeheer. Daarnaast is strategisch beveiligingsbeheer verantwoordelijk voor de toetsing op naleving door middel van periodieke audits. De rol van het strategisch beveiligingsbeheer is belegd bij de eigenaar. BWBR0031368
  1, 2   »