3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998     Artikel 1 • 1. [Vervallen.] • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien en voor zover alle betrokken overheden hebben ingestemd met de plannen voor de bovenbedoelde aanleg of de uitbreiding van de productie-installatie. • 3. Het eerste lid geldt tot 1 februari 2013. BWBR0032053
Artikel 2, Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998     Artikel 2 • 1. [Vervallen.] • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien en voor zover alle betrokken overheden hebben ingestemd met de plannen voor de bovenbedoelde aanleg of de uitbreiding van de productie-installatie. • 3. Het eerste lid geldt tot 1 februari 2013. BWBR0032053
Artikel 3, Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998     Artikel 3 Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst. BWBR0032053