3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2004     Artikel 1 Het percentage, bedoeld in artikel 402 a , eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek , waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2004 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2,5. BWBR0015748
Artikel 2, Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2004     Artikel 2 Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant. BWBR0015748
Artikel 3, Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2004     Artikel 3 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2004. BWBR0015748