3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet kabelbaaninstallaties     Artikel 1 De ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet kabelbaaninstallaties . BWBR0017310
Artikel 2, Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet kabelbaaninstallaties     Artikel 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet kabelbaaninstallaties. BWBR0017310
Artikel 3, Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet kabelbaaninstallaties     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0017310