4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven     Artikel 1 Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet op de dierproeven bepaalde zijn belast de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken. BWBR0036837
Artikel 2, Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven     Artikel 2 Het besluit Aanwijzing personen belast met het toezicht op de naleving van de Wet op de dierproeven wordt ingetrokken. BWBR0036837
Artikel 3, Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0036837
Artikel 4, Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven. BWBR0036837