35 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1.1. Begripsbepalingen, Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES     1. Begripsbepalingen Artikel 1.1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. school: school als bedoeld in de Wet primair onderwijs BES of in de Wet voortgezet onderwijs BES ; • b. instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES . BWBR0029609
Artikel 1.2. Reikwijdte, Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES     2. Reikwijdte Artikel 1.2. Reikwijdte Dit besluit heeft geen betrekking op leraren of docenten godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. BWBR0029609
Artikel 2.1. Zeven competenties, Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES     1. Zeven competenties Artikel 2.1. Zeven competenties De bekwaamheid tot het geven van onderwijs omvat de volgende competenties: • a. interpersoonlijke competentie; • b. pedagogische competentie; • c. vakinhoudelijke en didactische competentie; • d. organisatorische competentie; • e. competentie in het samenwerken met collega’s; • f. competentie in het samenwerken met de o... BWBR0029609
Artikel 2.2. Reikwijdte titel 2, Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES     2. Reikwijdte titel 2 Artikel 2.2. Reikwijdte titel 2 • 1. Deze titel heeft, onverminderd het tweede lid, betrekking op het basisonderwijs, bedoeld in de Wet primair onderwijs BES . • 2. Deze titel omvat zintuiglijke en lichamelijke oefening in het primair onderwijs uitsluitend voor het onderwijs in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. BWBR0029609
Artikel 2.3. Begripsbepaling titel 2, Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES     3. Begripsbepaling titel 2 Artikel 2.3. Begripsbepaling titel 2 In deze titel wordt verstaan onder: • a. leraar: leraar als bedoeld in de Wet primair onderwijs BES ; • b. primair onderwijs: onderwijs als bedoeld in de Wet primair onderwijs BES . BWBR0029609
Artikel 2.4. Interpersoonlijke competentie leraar PO, Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES     4. Interpersoonlijke competentie leraar PO Artikel 2.4. Interpersoonlijke competentie leraar PO • 1. De leraar onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is zich bewust van zijn eigen houding en gedrag en van de invloed daarvan op de kinderen. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede samenwerking met en van de kinderen tot stand te brengen. &bul... BWBR0029609
Artikel 2.5. Pedagogische competentie leraar PO, Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES     5. Pedagogische competentie leraar PO Artikel 2.5. Pedagogische competentie leraar PO • 1. De leraar onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om op professionele en planmatige wijze voor het individuele kind en de klas of groep een veilige leeromgeving tot stand te brengen waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk perso... BWBR0029609
Artikel 2.6. Vakinhoudelijke en didactische competentie leraar PO, Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES     6. Vakinhoudelijke en didactische competentie leraar PO Artikel 2.6. Vakinhoudelijke en didactische competentie leraar PO • 1. De leraar onderschrijft zijn vakinhoudelijke en didactische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van de onderwijsinhouden en de didactiek om op eigentijdse, professionele en planmatige wijze een krachtige leeromgeving tot stand te brengen waarin de kinderen zich de culturele b... BWBR0029609
Artikel 2.7. Organisatorische competentie leraar PO, Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES     7. Organisatorische competentie leraar PO Artikel 2.7. Organisatorische competentie leraar PO • 1. De leraar onderschrijft zijn organisatorische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn klas en zijn lessen op professionele en planmatige wijze een goed leef- en werkklimaat tot stand te brengen dat overzichtelijk, ordelijk en taakgericht is en in alle opzichten helder voor hemzel... BWBR0029609
Artikel 2.8. Competentie leraar PO in het samenwerken met collega’s, Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES     8. Competentie leraar PO in het samenwerken met collega’s Artikel 2.8. Competentie leraar PO in het samenwerken met collega’s • 1. De leraar onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega’s. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op zijn school, aan goede werkverhoudingen en een goede schoolorganisatie. • 2. Om te vold... BWBR0029609
  1, 2, 3, 4   »