6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965-1974     Artikel 1 Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari: 2656 2039 2664 2039 2665 2039 2666 2039 2673 2046 2684 2039 2685 2039 2696 2039 2709 2046 2738 2039 10697 2039 25018 2039 25019 2039 25020 2040 25029 2039 25031 2048 25032 2040 25033 ... BWBR0026113
Artikel 2, Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965-1974     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0026113
Artikel 1, Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965-1974     Artikel 1 Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari 2710 2047 11173 2050 14555 2049 25052 2050 25346 2050 25817 2050 25824 2050 25846 2050 25871 2048 25872 2049 25883 2043 25900 2044 25905 2050 25918 2049 25936 2045 25939 2047 25950 2048 ... BWBR0026124
Artikel 2, Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965-1974     Artikel 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’;... BWBR0026124
Artikel 3, Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965-1974     Artikel 3 Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. BWBR0026124
Artikel 4, Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965-1974     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0026124