2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965-1974     Artikel 1 Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari: 2656 2039 2664 2039 2665 2039 2666 2039 2673 2046 2684 2039 2685 2039 2696 2039 2709 2046 2738 2039 10697 2039 25018 2039 25019 2039 25020 2040 25029 2039 25031 2048 25032 2040 25033 ... BWBR0026113
Artikel 2, Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965-1974     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0026113