4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later Consulaat-Generaal in India te Bombay (1931-1974) en de Ambassade in India te New Delhi (1951-1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken     Artikel 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van het Nederlands Consulaat, later Consulaat-Generaal in India te Bombay (1931–1974) en de Ambassade in India te New Delhi (1951–1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede ... BWBR0024772
Artikel 2, Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later Consulaat-Generaal in India te Bombay (1931-1974) en de Ambassade in India te New Delhi (1951-1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken     Artikel 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; ... BWBR0024772
Artikel 3, Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later Consulaat-Generaal in India te Bombay (1931-1974) en de Ambassade in India te New Delhi (1951-1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken     Artikel 3 Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 , is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. BWBR0024772
Artikel 4, Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later Consulaat-Generaal in India te Bombay (1931-1974) en de Ambassade in India te New Delhi (1951-1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0024772