9 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2 . BWBR0037169
Artikel 2, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015     Artikel 2 De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder in dienst van de gemeente Amsterdam, afdeling Wonen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. BWBR0037169
Artikel 3, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015     Artikel 3 • 1. De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein I, Openbare ruimte, als genoemd in onderdeel 6.4 van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar . • 2. De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulli... BWBR0037169
Artikel 4, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015     Artikel 4 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd. BWBR0037169
Artikel 5, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015     Artikel 5 • 1. Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam. • 2. Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet ... BWBR0037169
Artikel 6, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015     Artikel 6 • 1. De gemeente Amsterdam, afdeling Wonen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over: • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie; • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten; • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsam... BWBR0037169
Artikel 7, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015     Artikel 7 De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit. Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes. BWBR0037169
Artikel 8, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015     Artikel 8 Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Amsterdam, Vergunningen en Toezicht, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 2010 van 23 november 2010, nr. 5674330/Justis/10 zal vervallen op 2 december 2015. Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 december 2015 en vervalt met ingang van 2 december 2020. BWBR0037169
Artikel 9, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015     Artikel 9 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015. BWBR0037169