10 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2 . BWBR0035221
Artikel 2, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014     Artikel 2 De personen, werkzaam in de functie van Waterschapscontroleur in dienst van een waterschap, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. BWBR0035221
Artikel 3, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014     Artikel 3 • 1. De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II, milieu, welzijn en infrastructuur, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar . • 2. De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede ver... BWBR0035221
Artikel 4, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014     Artikel 4 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 220 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd. BWBR0035221
Artikel 5, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014     Artikel 5 • 1. Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket. • 2. Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012 . BWBR0035221
Artikel 6, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014     Artikel 6 • 1. De directeur van de Unie van Waterschappen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over: • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie; • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten; • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opspor... BWBR0035221
Artikel 7, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014     Artikel 7 De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit. BWBR0035221
Artikel 8, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014     Artikel 8 Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2009 van 17 juni 2009, nr. 5593499/Justis/09, zal vervallen op 24 juni 2014. BWBR0035221
Artikel 9, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014     Artikel 9 Dit besluit treedt in werking met ingang van 24 juni 2014 en vervalt met ingang van 24 juni 2019. BWBR0035221
Artikel 10, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014     Artikel 10 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014. BWBR0035221