2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit ex artikel 46b, vierde lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 1 De aanwijzing, opgenomen in artikel 3 van de Regeling melding en reglementering transacties in effecten 1999, wordt goedgekeurd. BWBR0010739
Artikel 2, Besluit ex artikel 46b, vierde lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. BWBR0010739