9 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ     Artikel 1 Titel 9.3 van de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen zijn mede van toepassing op handelingen verricht binnen de exclusieve economische zone. BWBR0034933
Artikel 2, Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ     Artikel 2 Titel 9.3a van de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen zijn mede van toepassing op handelingen verricht binnen de exclusieve economische zone. BWBR0034933
Artikel 3, Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ     Artikel 3 [Wijzigt het Besluit detergentia milieubeheer.] BWBR0034933
Artikel 4, Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ     Artikel 4 [Wijzigt het Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer.] BWBR0034933
Artikel 5, Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ     Artikel 5 [Wijzigt het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer.] BWBR0034933
Artikel 6, Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ     Artikel 6 [Wijzigt het POP-besluit milieubeheer.] BWBR0034933
Artikel 7, Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ     Artikel 7 [Wijzigt het Uitvoeringsbesluit EG-verordening ozonlaagafbrekende stoffen.] BWBR0034933
Artikel 8, Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1┬ájuli 2014. BWBR0034933
Artikel 9, Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ     Artikel 9 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ. BWBR0034933