4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ     Artikel 1 • 1. Voor de toepassing van de Participatiewet , de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt met een Nederlander gelijkgesteld de vreemdeling die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van ... BWBR0009576
Artikel 1a, Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ     Artikel 1a Dit besluit berust mede op artikel 11, derde lid, van de Participatiewet . BWBR0009576
Artikel 2, Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0009576
Artikel 3, Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ. BWBR0009576