6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Regeling burgerservicenummer     Artikel 1 De inlichtingen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer , worden door het college van burgemeester en wethouders verstrekt in de gevallen en op de wijze, beschreven in de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 2 van het Besluit burgerservicenummer . BWBR0022835
Artikel 2, Regeling burgerservicenummer     Artikel 2 De kennisgeving, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer , geschiedt indien mogelijk door middel van of gezamenlijk met de toezending van een volledig overzicht van de persoonslijst als bedoeld in artikel 2.54, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen . BWBR0022835
Artikel 3, Regeling burgerservicenummer     Artikel 3 De systeembeschrijving, bedoeld in artikel 2 van het Besluit burgerservicenummer , wordt gevormd door hoofdstuk 2, de onderdelen 3.1, 3.2.1 tot en met 3.2.6, 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.4 van hoofdstuk 3, en hoofdstuk 5 van het Logisch ontwerp BSN, versie 1.3, dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd, met dien verstande dat wordt verstaan onder: • a. GBA: de verzameling va... BWBR0022835
Artikel 4, Regeling burgerservicenummer     Artikel 4 [Wijzigt de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.] BWBR0022835
Artikel 5, Regeling burgerservicenummer     Artikel 5 Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit burgerservicenummer in werking treedt. BWBR0022835
Artikel 6, Regeling burgerservicenummer     Artikel 6 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling burgerservicenummer. BWBR0022835