3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit heroprichting Regiment Infanterie Oranje Gelderland     Artikel 1 Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland wordt heropgericht en maakt wederom deel uit van de Koninklijke landmacht. BWBR0020295
Artikel 2, Besluit heroprichting Regiment Infanterie Oranje Gelderland     Artikel 2 Het vaandel van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland, dat ingevolge het koninklijk besluit van 29 juli 1994 tot opheffing van 4 regimenten infanterie (Stb. 618) werd ingenomen, wordt wederom ter beschikking gesteld aan het Regiment Infanterie Oranje Gelderland. BWBR0020295
Artikel 3, Besluit heroprichting Regiment Infanterie Oranje Gelderland     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 september 2006. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 13 september 2006, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 14 september 2006. BWBR0020295