1 artikel

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Enig artikel, Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet     Enig artikel • 1. De zorg voor de Kernenergiewet en voor de op de Kernenergiewet gebaseerde regelgeving, voorzover deze thans behoort tot de taak van Onze Minister van Economische Zaken, gaat met ingang van 1 juli 1999 over naar Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. • 2. In afwijking van het eerste lid blijft de zorg voor het Bes... BWBR0010533