16 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit instelling Bronzen Leeuw     Artikel 1 Er wordt ingesteld de Bronzen Leeuw. BWBR0036405
Artikel 2, Besluit instelling Bronzen Leeuw     Artikel 2 De Bronzen Leeuw wordt door Ons toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in den strijd tegenover den vijand door het bedrijven vam bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. BWBR0036405
Artikel 3, Besluit instelling Bronzen Leeuw     Artikel 3 De Bronzen Leeuw kan, om redenen, vermeld in artikel 2 , mede worden toegekend aan: • 1. niet-militairen, Nederlander of Nederlandsch onderdaan zijnde; • 2. vreemdelingen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van den Nederlandschen Staat. BWBR0036405
Artikel 4, Besluit instelling Bronzen Leeuw     Artikel 4 Het versiersel van den Bronzen Leeuw, waarvan het model nader zal worden vastgesteld, bestaat uit een kruis uitgevoerd in brons en gedekt door een cirkelvormig schild. Op de voorzijde is en relief aangebracht de gekroonde Nederlandsche Leeuw. De keerzijde van het kruis is vlak en zonder versiering. Het kruis is bevestigd aan een 37 millimeter breed zijnden lint verdeeld in negen gelij... BWBR0036405
Artikel 5, Besluit instelling Bronzen Leeuw     Artikel 5 Zij, aan wie de Bronzen Leeuw reeds eenmaal is toegekend, en die daarna wederom door gelijkwaardige daden in aanmerking komen voor die onderscheiding, dragen het Arabisch cijfer „2” in goud op het lint van den Bronzen Leeuw. Bij een volgende gelijkwaardige daad kan het cijfer „2” worden verhoogd tot „3”. BWBR0036405
Artikel 6, Besluit instelling Bronzen Leeuw     Artikel 6 De Bronzen Leeuw kan ook posthuum worden toegekend. BWBR0036405
Artikel 6a, Besluit instelling Bronzen Leeuw     Artikel 6a Ingaande 1 januari 2017 moet een verzoek om toekenning van de Bronzen Leeuw zijn ingediend binnen tien jaar na de in artikel 2 genoemde daden. BWBR0036405
Artikel 7, Besluit instelling Bronzen Leeuw     Artikel 7 In bijzondere gevallen, te Onzer beoordeeling, kan de Bronzen Leeuw tijdelijk of blijvend worden ontnomen aan hen, die zich dit eereteeken niet langer waardig toonen. BWBR0036405
Artikel 8, Besluit instelling Bronzen Leeuw     Artikel 8 Voorstellen tot het ontnemen van een verleenden Bronzen Leeuw kunnen aan Ons worden gedaan door Onzen Minister, van wien de voordracht tot het toekennen der onderscheiding is uitgegaan. BWBR0036405
Artikel 9, Besluit instelling Bronzen Leeuw     Artikel 9 De Bronzen Leeuw treedt in de plaats van de tot dusverre verleende ,,Eervolle Vermelding”, gedragen op het Bronzen Kruis of het Vliegerkruis, en van de tot dusver verleende ,,Gesp”, gedragen op het Kruis van Verdienste. BWBR0036405
  1, 2   »