7 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel I. Kabinet Minister-President, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Kabinet Minister-President Artikel I. Kabinet Minister-President • 1. In te stellen het Kabinet Minister-President, rechtstreeks ressorterend onder de secretaris-generaal van Algemene Zaken. • 2. Het Kabinet Minister-President te belasten met: • A. Adviseren en ondersteunen van de minister-president bij de uitvoering van de hem opgedragen taken. • B. Verzorgen van het secretariaat van de Raad... BWBR0011650
Artikel II. Centrale afdeling Personeel en Organisatie, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Centrale afdeling Personeel en Organisatie Artikel II. Centrale afdeling Personeel en Organisatie • 1. In te stellen een centrale afdeling Personeel en Organisatie. • 2. De centrale afdeling Personeel en Organisatie te belasten met: • A. Ontwikkelen van een departementaal personeels- en organisatiebeleid. • B. Informeren, adviseren en ondersteunen van het hoofd van het departement op personeels- en organisat... BWBR0011650
Artikel III. Centrale afdeling Financieel-Economische Zaken, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Centrale afdeling Financieel-Economische Zaken Artikel III. Centrale afdeling Financieel-Economische Zaken • 1. In te stellen een centrale afdeling Financieel-Economische Zaken. • 2. De centrale afdeling Financieel-Economische Zaken te belasten met de taken genoemd in het koninklijk besluit `Taak centrale directies financieel economische zaken bij de ministeries' van 19 december 1991, waaronder: • A. Coördinatie van d... BWBR0011650
Artikel IV. Centrale afdeling Facilitaire Zaken, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Centrale afdeling Facilitaire Zaken Artikel IV. Centrale afdeling Facilitaire Zaken • 1. In te stellen de centrale afdeling Facilitaire Zaken. • 2. De centrale afdeling Facilitaire Zaken te belasten met: • A. Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het facilitaire beleid. • B. Zorgdragen voor beveiliging, vervoer en verzorging van personen, documenten en berichten. • C. Het aanbieden, behere... BWBR0011650
Artikel V. Centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie Artikel V. Centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie • 1. In te stellen de centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie. • 2. De centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie te belasten met: • A. Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het informatie- en communicatietechnologiebeleid. • B. Het adviseren en ondersteunen van h... BWBR0011650
Artikel VII. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Artikel VII. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid • 1. Het Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te belasten met de ondersteuning van de raad en zijn leden bij de voorbereiding en totstandkoming van rapporten aan de regering, in welk verband de navolgende in het bijzonder zijn te noemen: • A. Uitvoeren van onderzoek op voor het raa... BWBR0011650
Artikel VIII. Bekendmaking, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Bekendmaking Artikel VIII. Bekendmaking Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Staatscourant, de hoofden van de in I t/m VII genoemde diensten, de Bijzondere Commissie en de Ondernemingsraad. BWBR0011650