4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)     Artikel 1 Aan de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: • a. besluiten te nemen inzake subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 , met inachtneming van de daartoe... BWBR0032931
Artikel 2, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)     Artikel 2 De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de besluiten, bedoeld in artikel 1 . BWBR0032931
Artikel 3, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)     Artikel 3 De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2 , ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen. BWBR0032931
Artikel 4, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0032931