196 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 18, 19, 20   »
Artikel 1, Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; • b. de plaatsvervangend inspecteur-generaal: de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; • c. de directeuren: de directeuren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; • d.... BWBR0036129
Artikel 2, Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 2 Aan de inspecteur-generaal is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de aangelegenheden op het werkterrein van een directeur of hoofdinspecteur: • 1°. ten aanzien waarvan de inspecteur-generaal in een incidenteel... BWBR0036129
Artikel 3, Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 3 Aan de plaatsvervangend inspecteur-generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden waarvan de inspecteur-generaal hem de behandeling heeft toevertrouwd. BWBR0036129
Artikel 4, Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 4 • 1. Aan de directeuren en de hoofdinspecteurs wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het door de directieraad jaarlijks vastgesteld bedrag niet te boven gaat. • 2. Aan de directeuren en hoofdinspecteurs wordt tevens, ieder voor zich, voo... BWBR0036129
Artikel 5, Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 5 • 1. Aan de afdelingshoofden wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het door de directieraad jaarlijks vastgesteld bedrag niet te boven gaat. • 2. Aan de afdelingshoofden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende mede... BWBR0036129
Artikel 6, Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 6 Aan de Chief Veterinary Inspector, de Deputy Director National Plant Protection Organisation, de toezichthoudende dierenartsen, de inspecteurs van de Afdeling Toezichtuitvoering Landbouw, de inspecteurs van de Afdeling Toezichtuitvoering Plant en Natuur en de inspecteurs medewerker toezicht van de Afdeling Toezichtuitvoering Plant en Natuur wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en... BWBR0036129
Artikel 7, Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 7 De uit dit besluit voor de directeuren en hoofdinspecteurs voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervanger. BWBR0036129
Artikel 8, Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van dag na de datum van publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. BWBR0036129
Artikel 9, Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 9 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken 2015. BWBR0036129
Artikel 1, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken 2015     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de directeur-generaal: de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging; • b. de plaatsvervangend directeur-generaal: de plaatsvervangend directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging; • c. de directeuren: de directeuren van het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging; • d. de pla... BWBR0036130
  1, 2, 3 ... 18, 19, 20   »