9 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1. Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad, Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ     Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad Artikel 1. Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad Het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad te belasten met: • a. Adviseren en ondersteunen van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, bij de uitvoering van de hem opgedragen taken; • b. Verzorgen van het secretariaat van de Raad van Ministers, alsmede de secretariaten van de onderraden, in... BWBR0030306
Artikel 2. Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst, Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ     Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst Artikel 2. Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst Het Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst te belasten met de volgende taken: • 1. Geven van voorlichting over het algemeen regeringsbeleid, over het publieke optreden van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en over het Ministerie van Algemene Zaken, met inbegrip van: • a. woordvoering kabinetsbeleid en... BWBR0030306
Artikel 3. Dienst Publiek en Communicatie, Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ     Dienst Publiek en Communicatie Artikel 3. Dienst Publiek en Communicatie De Dienst Publiek en Communicatie te belasten met de ondersteuning van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de communicatie met publiek en professionals en het ontwikkelen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de overheidscommunicatie, in welk verband de volgende taken in het bijzonder zijn te noemen: &b... BWBR0030306
Artikel 4. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ     Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Artikel 4. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Het Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid conform het instellingsbesluit WRR te belasten met de ondersteuning van de Raad en zijn leden bij de voorbereiding en totstandkoming van rapporten aan de regering, in welk verband de navolgende in het bijzonder zijn te noemen: • a. Uitvoeren van onder... BWBR0030306
Artikel 5. Directie Bedrijfsvoering, Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ     Directie Bedrijfsvoering Artikel 5. Directie Bedrijfsvoering De Directie Bedrijfsvoering te belasten met de ondersteuning van primaire processen van het ministerie, waaronder medewerker ondersteuning, management ondersteuning en proces ondersteuning, in welk verband de volgende taken in het bijzonder zijn te noemen: • a. Het vertalen van de interdepartementale bedrijfsvoeringkaders op de ministeriespecifieke sit... BWBR0030306
Artikel 6. Directie Concerncontrol, Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ     Directie Concerncontrol Artikel 6. Directie Concerncontrol Concerncontrol te belasten met de taken en verantwoordelijkheden genoemd in het Besluit taak FEZ van 19 december 1991, waaronder: • a. Coördinatie van de totstandkoming van de departementale begroting en de meerjarencijfers alsmede de opstelling van de aanvullende begrotingsonderwerpen; • b. Zorg dragen voor een ordelijke en controleerbar... BWBR0030306
Artikel 7. Intrekking, inwerkingtreding en bekendmaking, Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ     Intrekking, inwerkingtreding en bekendmaking Artikel 7. Intrekking, inwerkingtreding en bekendmaking • 1. Het Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ 2009 van 9 februari 2009 wordt ingetrokken. • 2. Het Besluit taak DG RVD Ministerie van Algemene Zaken van 1 juli 2002 wordt ingetrokken. BWBR0030306
Artikel 8, Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2011 BWBR0030306
Artikel 9, Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ     Artikel 9 Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ . BWBR0030306