2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid     Artikel 1 De zorg voor aangelegenheden op het gebied van het filmstimuleringsbeleid gaat, voor zover deze thans behoort tot de taak van Onze Minister van Economische Zaken, over naar Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. BWBR0018560
Artikel 2, Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005. BWBR0018560