3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken     Artikel 1 Het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, thans behorende tot de beheersverantwoordelijkheid van Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken komt met ingang van 1 januari 1998 onder de beheersverantwoordelijkheid van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en gaat daarmee over naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. BWBR0009162
Artikel 2, Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken     Artikel 2 • 1. Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken is belast met de beleidsmatige aspecten van de co√∂rdinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen en Aruba betreffende en met de beleidsmatige aspecten van de zorg voor de aan de Nederlandse Antillen en aan Aruba te verlenen hulp en bijstand. • 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met ... BWBR0009162
Artikel 3, Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1997, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1998. BWBR0009162