4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008     Artikel 1 • 1. De heffing als bedoeld in artikel 2 derde lid, van de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008 , bedraagt voor het oogstjaar 2008 voor iedere onderneming waarin de teelt wordt uitgeoefend van tulpenbollen: € 0,32 per are. • 2. Bedragen lager dan € 10,00, worden niet opgelegd. BWBR0025212
Artikel 2, Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008     Artikel 2 Uitgezonderd van de areaalheffing als genoemd in artikel 1 , zijn: a. opgeplante bloembollen voor de bolproductie, afkomstig van afbroei uit het meest recente broeiseizoen; b. bloembollen, die voor de bolproductie in Nederland, in het eerste teeltjaar, volgend op het jaar van import, waren/zijn opgeplant en afkomstig waren/zijn van import. BWBR0025212
Artikel 3, Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008. BWBR0025212
Artikel 4, Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. BWBR0025212