3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit Regeling Brabants Historisch Centrum     Artikel 1 Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd ‘Brabants Historisch Centrum’ wordt ingesteld en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. BWBR0016477
Artikel 2, Besluit Regeling Brabants Historisch Centrum     Artikel 2 De uit de gemeenschappelijke regeling voortvloeiende structurele kosten worden onder aftrek van inkomsten door de minister, de besturen van de gemeenten en de besturen van de waterschappen gedragen volgens de verdeling: rijk € 2.227.000, gemeente Bernheze € 101.790, gemeente Boekel € 33.080, gemeente Boxmeer € 103.620, gemeente Cuijk € 85.840, gemeente Grave € 44.900... BWBR0016477
Artikel 3, Besluit Regeling Brabants Historisch Centrum     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0016477