10 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit slotallocatie burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven     Artikel 1 Het militair luchtvaartterrein Eindhoven wordt ten aanzien van het medegebruik door burgerluchtvaartuigen aangewezen tot volledig gecoördineerd luchtvaartterrein. BWBR0016408
Artikel 2, Besluit slotallocatie burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0016408
Artikel 1, Aanwijzingsbesluit coördinator burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven     Artikel 1 Voor het burgermedegebruik op het militair luchtvaartterrein Eindhoven wordt als coördinator aangewezen: Stichting Airport Coordination Netherlands, statutair gevestigd te Haarlemmermeer. BWBR0016410
Artikel 2, Aanwijzingsbesluit coördinator burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven     Artikel 2 De coördinator brengt ten minste twee maal per jaar en overigens op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie verslag uit van zijn werkzaamheden en verstrekt daartoe alle door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie verzochte informatie. BWBR0016410
Artikel 3, Aanwijzingsbesluit coördinator burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0016410
Artikel 1, Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Rotterdam als volledig gecoördineerd luchtvaartterrein     Artikel 1 Het luchtvaartterrein Rotterdam wordt aangewezen tot volledig gecoördineerd luchtvaartterrein. BWBR0016564
Artikel 2, Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Rotterdam als volledig gecoördineerd luchtvaartterrein     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0016564
Artikel 1, Aanwijzingsbesluit slotcoördinator luchtvaartterrein Rotterdam     Artikel 1 Als coördinator voor het luchtvaartterrein Rotterdam wordt aangewezen: Stichting Airport Coordination Netherlands, statutair gevestigd te Haarlemmermeer. BWBR0016565
Artikel 2, Aanwijzingsbesluit slotcoördinator luchtvaartterrein Rotterdam     Artikel 2 De coördinator brengt ten minste twee maal per jaar en overigens op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat verslag uit van zijn werkzaamheden en verstrekt daartoe alle door de Minister van Verkeer en Waterstaat verzochte informatie. BWBR0016565
Artikel 3, Aanwijzingsbesluit slotcoördinator luchtvaartterrein Rotterdam     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0016565