11 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2   »
Artikel I, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel I [Wijzigt de Regeling afgifte duplikaten en vervanging van vaarbewijzen.] BWBR0019110
Artikel II, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel II [Wijzigt de Regeling erkenning gelijkwaardige radardiploma’s Reglement radarpatenten.] BWBR0019110
Artikel III, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel III [Wijzigt de Regeling examen klein vaarbewijs.] BWBR0019110
Artikel IV, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel IV [Wijzigt de Regeling geneeskundig onderzoek vaarbewijzen binnenvaart.] BWBR0019110
Artikel V, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel V [Wijzigt de Regeling uitwerking examenprocedure radarpatent.] BWBR0019110
Artikel VI, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel VI [Wijzigt de Regeling vergunningverlening.] BWBR0019110
Artikel VII, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel VII [Wijzigt de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen.] BWBR0019110
Artikel VIII, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel VIII [Wijzigt de Regeling vrijstellingen Binnenschepenwet.] BWBR0019110
Artikel IX, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel IX Voor de toepassing van artikel 2, onderdeel d, van de Regeling erkenning gelijkwaardige radardiploma’s Reglement radarpatenten blijven radardiploma’s ruime wateren afgegeven voor 1 juli 2005 door het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart geldig tot het moment waarop zij blijkens de datum op het diploma hun geldigheid verliezen. BWBR0019110
Artikel X, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel X Voor de toepassing van artikel 2b, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling vrijstellingen Binnenschepenwet blijven zeilbewijzen afgegeven voor 1 juli 2005 door het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart geldig tot het moment waarop zij blijkens de datum op het bewijs hun geldigheid verliezen. BWBR0019110
  1, 2   »