5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit vaste beloning COGEM     Artikel 1 De leden van het dagelijks bestuur van de Commissie Genetische Modificatie, bedoeld in artikel 2.26 van de Wet milieubeheer , ontvangen voor hun werkzaamheden per maand een vergoeding ter grootte van 13,2% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . BWBR0022109
Artikel 2, Besluit vaste beloning COGEM     Artikel 2 De overige leden van de Commissie Genetische Modificatie, bedoeld in artikel 2.26 van de Wet milieubeheer , ontvangen voor hun werkzaamheden per maand een vergoeding ter grootte van 4% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . BWBR0022109
Artikel 3, Besluit vaste beloning COGEM     Artikel 3 Het besluit van 5 maart 2007, nr. 07.000767, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de leden van de commissie, bedoeld in artikel 2.26 van de Wet milieubeheer (Besluit vaste beloning COGEM), wordt ingetrokken. BWBR0022109
Artikel 4, Besluit vaste beloning COGEM     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0022109
Artikel 5, Besluit vaste beloning COGEM     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning COGEM. BWBR0022109