3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit vaste beloning voorzitter Stuurgroep Nationaal Historisch Museum     Artikel 1 Aan de voorzitter van de de Stuurgroep Nationaal Historisch Museum wordt in plaats van vacatiegelden een vaste beloning ten bedrage van euro 24.000 zijnde 23% van de jaarwedde, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988 , per jaar toegekend. BWBR0023492
Artikel 2, Besluit vaste beloning voorzitter Stuurgroep Nationaal Historisch Museum     Artikel 2 Indien de voorzitter, bedoeld in artikel 1 , niet gedurende 1 jaar de functie van voorzitter bekleedt, wordt de beloning, genoemd in artikel 1 , naar evenredigheid vastgesteld. BWBR0023492
Artikel 3, Besluit vaste beloning voorzitter Stuurgroep Nationaal Historisch Museum     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1¬†februari 2008. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning voorzitter Stuurgroep Nationaal Historisch Museum. BWBR0023492