2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit vergoedingen bijzondere rechters BES     Artikel 1 De hoogte van de vergoeding die wordt toegekend aan bijzondere rechters, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES , is gelijk aan de hoogte van de vergoeding die wordt toegekend aan een rechter-plaatsvervanger in eerste aanleg op grond van artikel 10, derde lid, van het Rijksbesluit rechtspositie Gemeenschappelijk Hof van Justitie . BWBR0036509
Artikel 2, Besluit vergoedingen bijzondere rechters BES     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10¬†oktober 2010. BWBR0036509