99 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »
Artikel 1. : Begripsbepalingen [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012], Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     : Begripsbepalingen [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] Artikel 1. : Begripsbepalingen [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] BWBR0027686
Toelichting op artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012], Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Toelichting op artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] 3 In de begripsbepaling van het bevoegd gezag wordt via een verwijzing naar de bekostigingswetten een aanduiding gegeven van het gedeelte van het onderwijsveld waarop het Vervangingsfonds betrekking heeft. 20 Door de begripsbepaling uitzendarbeid op te nemen, wordt bereikt dat alleen erkende uitzendbureaus ingeschakeld kunnen wo... BWBR0027686
Artikel 1A–1C. Groot schoolbestuur (eigen risicodrager) [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012], Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Groot schoolbestuur (eigen risicodrager) [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] Artikel 1A–1C. Groot schoolbestuur (eigen risicodrager) [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] BWBR0027686
Artikel 1A. Bevoegd gezag, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager) - Definitie [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012], Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Bevoegd gezag, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager) - Definitie [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] Artikel 1A. Bevoegd gezag, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager) - Definitie [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] het bevoegd gezag dat blijkens de bekostigingsbeschikking van OCW over het kalenderjaar 2010 aanspraak heeft op tenminste 20 miljoen euro structurele bekostiging. • a. Structurele bekostiging: Het bedrag op bestuursniveau dat bij DUO op peildatum 1 november 2010 be... BWBR0027686
Artikel 1B. Bevoegd gezag, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager) - Ontheffing [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012], Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Bevoegd gezag, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager) - Ontheffing [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] Artikel 1B. Bevoegd gezag, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager) - Ontheffing [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] Het bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 1a , blijft tot 1 januari 2012 aangesloten bij het Vervangingsfonds onder de in het reglement 2011–2012 vigerende bepalingen die van toepassing zijn voor bevoegde gezagsorganen, maar niet zijnde grote schoolbesturen, tenzij ... BWBR0027686
Artikel 1C. Bevoegd gezag, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager) - Fusie [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012], Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Bevoegd gezag, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager) - Fusie [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] Artikel 1C. Bevoegd gezag, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager) - Fusie [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] Indien het bevoegd gezag, als gevolg van een bestuurlijke fusie, blijkens de bekostigingsbeschikking van OCW over het kalenderjaar 2011 aanspraak kan maken op tenminste 20 miljoen euro structurele bekostiging, wordt dit bevoegd gezag aangemerkt als groot schoolbestuur geduren... BWBR0027686
Toelichting op artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012], Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Toelichting op artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] 3 In de begripsbepaling van het bevoegd gezag wordt via een verwijzing naar de bekostigingswetten een aanduiding gegeven van het gedeelte van het onderwijsveld waarop het Vervangingsfonds betrekking heeft. 20 Door de begripsbepaling uitzendarbeid op te nemen, wordt bereikt dat alleen erkende uitzendbureaus ingeschakeld kunnen wo... BWBR0027686
Toelichting op artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012], Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Toelichting op artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] 3 In de begripsbepaling van het bevoegd gezag wordt via een verwijzing naar de bekostigingswetten een aanduiding gegeven van het gedeelte van het onderwijsveld waarop het Vervangingsfonds betrekking heeft. 20 Door de begripsbepaling uitzendarbeid op te nemen, wordt bereikt dat alleen erkende uitzendbureaus ingeschakeld kunnen wo... BWBR0027686
Artikel 2. Afwezigheidsgronden [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012], Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Afwezigheidsgronden [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] Artikel 2. Afwezigheidsgronden [Materieel uitgewerkt per 01-08-2012] BWBR0027686
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »