6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1. Inleiding, Besluit Wet op de inkomstenbelasting BES     Inleiding 1. Inleiding Dit besluit bevat twee goedkeuringen voor de toepassing van de Wet op de inkomstenbelasting BES . De Wet op de inkomstenbelasting BES is gebaseerd op de Nederlands Antilliaanse Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943. Slechts op enkele onderdelen is deze landsverordening in de Invoeringswet fiscaal stelsel BES aangepast. Op termijn wordt de Wet inkomstenbelasting ... BWBR0029306
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen, Besluit Wet op de inkomstenbelasting BES     1. Gebruikte begrippen en afkortingen 1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen BWBR0029306
1.2. Voorgaande regelingen, Besluit Wet op de inkomstenbelasting BES     2. Voorgaande regelingen 1.2. Voorgaande regelingen De volgende Nederlands Antilliaanse uitvoeringsregelingen zijn in dit besluit verwerkt: • 1. Aanschrijving van de Directeur der belastingen van 19 april 1996 met betrekking tot de toepassing van de investeringsaftrek ingeval toepassing van de vervangingsreserve; • 2. Intern bericht van de inspecteur aan zijn medewerkers van 3 mei 1973 inzake de bereken... BWBR0029306
2. Berekening investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling bij toepassing van vervangingsreserve of ruilarresten., Besluit Wet op de inkomstenbelasting BES     Berekening investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling bij toepassing van vervangingsreserve of ruilarresten. 2. Berekening investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling bij toepassing van vervangingsreserve of ruilarresten. Op grond van artikel 9A van de Wet ontstaat bij investeringen in bedrijfsmiddelen een recht op investeringsaftrek. De Hoge Raad heeft bij zijn arrest van 24 december 1975, BNB1976/51, beslist dat ingeval van aanwending van een vervangingsreserve de investeringsaftrek behoort... BWBR0029306
3. Berekening van het rentebestanddeel in kapitaaluitkeringen uit levensverzekering., Besluit Wet op de inkomstenbelasting BES     Berekening van het rentebestanddeel in kapitaaluitkeringen uit levensverzekering. 3. Berekening van het rentebestanddeel in kapitaaluitkeringen uit levensverzekering. Tot de opbrengst van roerend kapitaal als bedoeld in artikel 5 van de Wet wordt mede gerekend rente die is begrepen in de uitkeringen uit kapitaalverzekeringen. De Wet bevat geen voorschriften voor de berekening van de hoogte van dit rentebestanddeel. Een praktische methode – mede door het feit dat ... BWBR0029306
4. Inwerkingtreding, Besluit Wet op de inkomstenbelasting BES     Inwerkingtreding 4. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 met dien verstande dat het voor het eerst toepassing vindt op belastingjaren die op of na genoemde datum aanvangen. BWBR0029306