188 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »
Artikel 1, Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte     Artikel 1 Met het toezicht op de naleving en de opsporing van overtreding van de Herziene Rijnvaartakte en van de daarop gebaseerde reglementen zijn belast de ambtenaren van de directies Oost-Nederland, Limburg, Utrecht en Zuid-Holland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat , voor zover tewerkgesteld aan of langs de Boven-Rijn, de Waal, het Pan... BWBR0014011
Artikel 2, Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte     Artikel 2 De Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 december 1986, Stcrt. 1986, 247, en het Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 mei 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren, belast met de handhaving van de Herziene Rijnvaartakte en van de daarop gegronde reglementen (Stcrt. 92) worden ingetrokken. BWBR0014011
Artikel 3, Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0014011
Artikel 4, Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte. BWBR0014011
Artikel I, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel I [Wijzigt de Regeling afgifte duplikaten en vervanging van vaarbewijzen.] BWBR0019110
Artikel II, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel II [Wijzigt de Regeling erkenning gelijkwaardige radardiploma’s Reglement radarpatenten.] BWBR0019110
Artikel III, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel III [Wijzigt de Regeling examen klein vaarbewijs.] BWBR0019110
Artikel IV, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel IV [Wijzigt de Regeling geneeskundig onderzoek vaarbewijzen binnenvaart.] BWBR0019110
Artikel V, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel V [Wijzigt de Regeling uitwerking examenprocedure radarpatent.] BWBR0019110
Artikel VI, Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005     Artikel VI [Wijzigt de Regeling vergunningverlening.] BWBR0019110
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »