334 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »
Artikel 1, Burgerlijk Wetboek BES Boek 8     Artikel 1 • 1. In dit wetboek worden onder schepen verstaan alle zaken, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie bestemd zijn om te drijven en drijven of hebben gedreven. • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen zaken, die geen schepen zijn voor de toepassing van bepalingen van dit wetboek als schip worden aangewezen, dan wel bepalingen van dit wetboek niet v... BWBR0028753
Artikel 2, Burgerlijk Wetboek BES Boek 8     Artikel 2 • 1. In dit wetboek worden onder zeeschepen verstaan de schepen die teboekstaan in het in artikel 193 bedoelde register, alsmede de schepen, die niet in dit register teboekstaan en blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor drijven in zee zijn bestemd. • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen schepen, die geen zeeschepen zijn, voor de toepassing... BWBR0028753
Artikel 3a, Burgerlijk Wetboek BES Boek 8     Artikel 3a • 1. In dit wetboek worden onder luchtvaartuigen verstaan toestellen die in de dampkring kunnen worden gehouden ten gevolge van krachten die de lucht daarop uitoefent, met uitzondering van toestellen die blijkens hun constructie bestemd zijn zich te verplaatsen op een luchtkussen, dat wordt in stand gehouden tussen het toestel en het oppervlak der aarde. • 2. Het casco... BWBR0028753
Artikel 5, Burgerlijk Wetboek BES Boek 8     Artikel 5 In dit wetboek worden onder opvarenden verstaan alle zich aan boord van een schip bevindende personen. BWBR0028753
Artikel 6, Burgerlijk Wetboek BES Boek 8     Artikel 6 In dit wetboek wordt de kapitein aangemerkt als lid van de bemanning. BWBR0028753
Artikel 8, Burgerlijk Wetboek BES Boek 8     Artikel 8 In dit wetboek worden onder bagage verstaan de zaken, die een vervoerder in verband met een door hem gesloten overeenkomst van personenvervoer op zich neemt te vervoeren met uitzondering van zaken, vervoerd onder een het vervoer van zaken betreffende overeenkomst. BWBR0028753
Artikel 10, Burgerlijk Wetboek BES Boek 8     Artikel 10 In dit wetboek wordt onder reder verstaan de eigenaar van een zeeschip. BWBR0028753
Artikel 12, Burgerlijk Wetboek BES Boek 8     Artikel 12 In dit boek leidt strijd met een dwingende wetsbepaling tot ambtshalve toe te passen nietigheid van de rechtshandeling. BWBR0028753
Artikel 13, Burgerlijk Wetboek BES Boek 8     Artikel 13 Dit boek laat onverlet enige in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van kracht zijnde internationale overeenkomst of enige wet die de aansprakelijkheid voor kernschade regelt. BWBR0028753
Artikel 20, Burgerlijk Wetboek BES Boek 8     Artikel 20 De overeenkomst van goederenvervoer is de overeenkomst, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij (de afzender) verbindt zaken te vervoeren. BWBR0028753
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »