444 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »
Artikel 1, Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto     Artikel 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000 bedraagt over een periode van een jaar: • a. € 1.134,45 per vrijwilligersorganisatie vermeerderd met € 181,51 per bij die organisatie werkzame vrijwilliger tot een maximum van € 8.621,82, of • b. € 181,51 per vrijwilliger die niet wordt meegerekend bij onderdeel a. BWBR0011900
Artikel 2, Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto     Artikel 2 [Wijzigt deze regeling.] BWBR0011900
Artikel 3, Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. BWBR0011900
Artikel 4, Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto     Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto. BWBR0011900
Artikel 1, Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder concessieverlener: bevoegde instantie genoemd in artikel 20 van de Wet personenvervoer 2000 . BWBR0011902
Artikel 2, Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer     Artikel 2 De gegevens, bedoeld in artikel 40, tweede lid , betreffen: • a. de gevolgde aanbestedingsprocedure; • b. de motivering van de keuze voor de in onderdeel a genoemde aanbestedingsprocedure; • c. een omschrijving van het openbaar vervoer en het gebied waarvoor de concessie is verleend; • d. een omschrijving van de voorschriften die aan de verleende concess... BWBR0011902
Artikel 3, Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer     Artikel 3 De concessieverlener verstrekt de gegevens, bedoeld in artikel 2 , binnen drie maanden na de verlening van de concessie. BWBR0011902
Artikel 4, Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van1 januari 2001. BWBR0011902
Artikel 5, Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer     Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer. BWBR0011902
Artikel 1, Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000     Artikel 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 48, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000 dat een reiziger is verschuldigd, wordt vastgesteld op € 35,00. BWBR0011924
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »