4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Inleiding, Circulaire Aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel v.w.b. de maximum verrekeningsbedragen voor verwarming e.d.     Inleiding In deze circulaire worden de maximale verrekeningsbedragen voor verwarming, energie en water bekendgemaakt, die per 1 juli 2010 van toepassing zijn. Voor de ambtenaar voor wie al inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel plaatsvinden, worden de wijzigingen automatisch toegepast. De verhoging van de economische huurwaarde van dienstwoningen wo... BWBR0027698
Circulaire Aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel v.w.b. de maximum verrekeningsbedragen voor verwarming e.d.     • Inleiding In deze circulaire worden de maximale verrekeningsbedragen voor verwarming, energie en water bekendgemaakt, die per 1 juli 2010 van toepassing zijn. Voor de ambtenaar voor wie al inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel plaatsvinden, worden de wijzigingen automatisch toegepast. De verhoging van de economische huurwaarde van dienstwon... BWBR0027698
Circulaire Aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel v.w.b. de maximum verrekeningsbedragen voor verwarming e.d.     • Inleiding In deze circulaire worden de maximale verrekeningsbedragen voor verwarming, energie en water bekendgemaakt, die per 1 juli 2010 van toepassing zijn. Voor de ambtenaar voor wie al inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel plaatsvinden, worden de wijzigingen automatisch toegepast. De verhoging van de economische huurwaarde van dienstwon... BWBR0027698
Slotopmerkingen, Circulaire Aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel v.w.b. de maximum verrekeningsbedragen voor verwarming e.d.     Slotopmerkingen De ministeriële regeling, waarin de hiervoor genoemde bedragen worden opgenomen zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden. BWBR0027698