3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1. Structurele verhoging van de bezoldiging, Circulaire bezoldiging en eindejaarsuitkering commissaris van de Koningin     Structurele verhoging van de bezoldiging 1. Structurele verhoging van de bezoldiging Op grond van artikel 3, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning commissarissen van de Koning wordt de bezoldiging van de commissaris herzien overeenkomstig de wijziging die de bezoldiging van het personeel in de Sector Rijk ondergaat. In de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel is ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenbe... BWBR0014368
2. Eindejaarsuitkering, Circulaire bezoldiging en eindejaarsuitkering commissaris van de Koningin     Eindejaarsuitkering 2. Eindejaarsuitkering Op grond van artikel 4a van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning ontvangt de commissaris een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld. De eindejaarsuitkering is structureel vastgesteld op 0,4%. In genoemd sectoroverleg is overeengekomen de structurele eindejaarsuitkering voor ... BWBR0014368
3. Modernisering van het Pensioenreglement van het ABP, Circulaire bezoldiging en eindejaarsuitkering commissaris van de Koningin     Modernisering van het Pensioenreglement van het ABP 3. Modernisering van het Pensioenreglement van het ABP Het pensioenreglement van het ABP wordt met ingang van 1 januari 2003 op een groot aantal punten gewijzigd. Het ABP heeft daar onder andere aandacht aan besteed in haar septembernummer van 'ABP Nieuws voor klanten van ABP'. Eén van de belangrijkste wijzigingen is onder andere dat langer doorwerken voor het pensioen financieel aantrekkelijk... BWBR0014368