1 artikel

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1. Inleiding, Circulaire domeinen bijzondere opsporingsambtenaar     Inleiding 1. Inleiding De uitvoering en de handhaving van met name bijzondere wetgeving en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen, is opgedragen aan een scala aan publiekrechtelijke en een beperkt aantal privaatrechtelijke organisaties. Indien de noodzaak zich voordoet dat zo’n organisatie dient te beschikken over werknemers die bevoegd zijn tot het opsporen van strafbare feiten, kan ... BWBR0032108