2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1. Inleiding, Circulaire KB wijziging rechtspositiebesluiten (fiscaliteit dienstauto's)     Inleiding 1. Inleiding Recentelijk zijn diverse rechtspositiebesluiten voor provinciale en gemeentelijke bestuurders gewijzigd. Het betreft wijzigingen in: • • het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning ; • • het Rechtspositiebesluit gedeputeerden ; • • het Rechtspositiebesluit burgemeesters ; • • het Rechtspositiebesluit wethouders . De ... BWBR0025473
2. Wijzigingen in de regelgeving, Circulaire KB wijziging rechtspositiebesluiten (fiscaliteit dienstauto's)     Wijzigingen in de regelgeving 2. Wijzigingen in de regelgeving De aanpassingen van de bovengenoemde regelingen betreffen onder meer het volgende. • a. Compensatie naheffing ten laste van het Rijk De belastingdienst heeft bij een aantal provincies en gemeenten naheffingen opgelegd voor het gebruik van de dienstauto anders dan uit hoofde van het ambt (nevenfuncties niet qualitate qua). Voor de commissarissen der Koning... BWBR0025473