10 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1. Vergoedingen wethouders, Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet     Vergoedingen wethouders 1. Vergoedingen wethouders De vergoeding van wethouders wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. De laatste algemene salarisverhoging daarvan was in mei 2003. Indien er een volgende wijziging van het salaris wordt vastgesteld, wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de vergoeding van wethouders. Het bovenstaande houdt in dat u voora... BWBR0019162
2. Onkostenvergoeding wethouders, Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet     Onkostenvergoeding wethouders 2. Onkostenvergoeding wethouders In artikel 25, derde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders is bepaald dat de onkostenvergoeding voor wethouders per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. De consumentenprijsindex voor 2005 is bepaald op 114,1. Voor 2004 was dat indexcijfer bepaal... BWBR0019162
3. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering wethouders, Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet     Nominale en procentuele eindejaarsuitkering wethouders 3. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering wethouders De nominale eindejaarsuitkering bedraagt € 45,88 per maand. U bent daarover geïnformeerd bij circulaire van 4 september 2003 , nr. BK03/76643. Voor nadere informatie verwijs ik u naar genoemde circulaire. Bij circulaire van 9 juni 2005 , nr. BK005/57904, bent u geïnformeerd over de procentuele eindejaarsuitkering. Op dit... BWBR0019162
5. Gevolgen Zorgverzekeringswet voor wethouders, Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet     Gevolgen Zorgverzekeringswet voor wethouders 5. Gevolgen Zorgverzekeringswet voor wethouders Indien een wethouder deelneemt aan een publiekrechtelijke ziektekostenverzekering zijn op hem van toepassing de gemeentelijke regelingen met betrekking tot ziektekosten die gelden voor gemeentepersoneel. Indien de wethouder niet deelneemt of niet kan deelnemen geniet de hij ten laste van de gemeente een tegemoetkoming in de ziektekostenverze... BWBR0019162
6. Vergoeding raadsleden, Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet     Vergoeding raadsleden 6. Vergoeding raadsleden In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. Dit indexcijfer ... BWBR0019162
7. Onkostenvergoeding raadsleden, Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet     Onkostenvergoeding raadsleden 7. Onkostenvergoeding raadsleden In artikel 2, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. De consumentenprijsindex voor 2005 is bepaald op 114,1. Voor 2004 was dat inde... BWBR0019162
7. Onkostenvergoeding raadsleden, Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet     Gevolgen Zorgverzekeringswet voor raadsleden 7. Onkostenvergoeding raadsleden In artikel 2, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. De consumentenprijsindex voor 2005 is bepaald op 114,1. Voor 2004 was dat inde... BWBR0019162
8. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden, Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet     Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden 8. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden In artikel 14, eerste lid , juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijz... BWBR0019162
9. Gevolgen Zorgverzekeringswet voor commissieleden, Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet     Gevolgen Zorgverzekeringswet voor commissieleden 9. Gevolgen Zorgverzekeringswet voor commissieleden Voor commissieleden geldt hetzelfde als voor raadsleden. Dat betekent over de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen een inkomensafhankelijke bijdrage van 4.4% verschuldigd is. BWBR0019162
10. Informatie op internet, Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet     Informatie op internet 10. Informatie op internet Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: ww.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers. Informatie over de Zorgverzekeringswet is te vinden op www.denieuwezorgverzekering.nl. BWBR0019162