5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1. Vergoeding werkzaamheden statenleden, Circulaire vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, vergoeding commissieleden en onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten     Vergoeding werkzaamheden statenleden 1. Vergoeding werkzaamheden statenleden In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is bepaald dat de bedragen van de vergoedingen voor de werkzaamheden van statenleden per 1 januari van elk jaar worden herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaa... BWBR0014308
2. Onkostenvergoeding statenleden, Circulaire vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, vergoeding commissieleden en onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten     Onkostenvergoeding statenleden 2. Onkostenvergoeding statenleden In artikel 2, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het statenlidmaatschap verbonden kosten genoemd in de leden drie en vier van artikel 2, per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafg... BWBR0014308
3. Vergoeding commissieleden, Circulaire vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, vergoeding commissieleden en onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten     Vergoeding commissieleden 3. Vergoeding commissieleden In artikel 13 juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is het bedrag bepaald van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van... BWBR0014308
4. Onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten, Circulaire vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, vergoeding commissieleden en onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten     Onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten 4. Onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten In artikel 21, derde lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor overige aan de uitoefening van het ambt verbonden kosten (genoemd in artikel 21, eerste en tweede lid) voor een gedeputeerde per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september... BWBR0014308
5. Bezoldiging commissaris van de Koningin en bezoldiging gedeputeerden, Circulaire vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, vergoeding commissieleden en onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten     Bezoldiging commissaris van de Koningin en bezoldiging gedeputeerden 5. Bezoldiging commissaris van de Koningin en bezoldiging gedeputeerden De bezoldiging van commissarissen van de Koningin wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. De bezoldiging van gedeputeerden is gerelateerd aan het maximum van schaal 17 van het BBRA 1984. Het arbeidsvoorwaardenoverleg sector Rijk 2002 - 2003 is op dit moment nog niet afgero... BWBR0014308