7 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; • b. WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering ; • c. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ; • d. WAZ: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen ; • e. Wajong: Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening ... BWBR0020114
Artikel 2, Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006     Artikel 2 Dit besluit is van toepassing op de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde die in het buitenland wonen of verblijven. BWBR0020114
Artikel 3, Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006     Artikel 3 • 1. De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde is verplicht een vragenformulier van het UWV volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen binnen een door het UWV gestelde termijn. De termijn kan in verband met vakantie op verzoek worden verlengd met de duur van de vakantie. • 2. De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde zorgt ervoor – voorzover dat in zijn vermogen l... BWBR0020114
Artikel 4, Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006     Artikel 4 Het bepaalde in de voorgaande artikelen is van overeenkomstige toepassing op de wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde, alsmede de instelling bedoeld in artikel 54 WAO , artikel 71 Wet WIA , artikel 57 WAZ of artikel 49 Wajong waaraan de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt betaald. BWBR0020114
Artikel 5, Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0020114
Artikel 6, Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006     Artikel 6 De Controlevoorschriften buitenland WAO, WAZ en Wajong worden ingetrokken. BWBR0020114
Artikel 7, Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006     Artikel 7 Dit besluit wordt aangehaald als: Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006. BWBR0020114