332 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »
Artikel 1, Aanwijzing ontsmettingsmiddel Virkon s     Artikel 1 Met ingang van 1 maart 2003 is in het kader van de bestrijding van vogelpest (aviaire influenza) als ontsmettingsmiddel Virkon s vastgesteld. BWBR0015227
Artikel 2, Aanwijzing ontsmettingsmiddel Virkon s     Artikel 2 De directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, kan ten behoeve van het gebruik van het in artikel 1 genoemde ontsmettingsmiddel gebruiksvoorschriften opstellen, welke worden bekendgemaakt op www.minlnv.nl/rvv. BWBR0015227
Artikel 2a, Aanwijzing ontsmettingsmiddel Virkon s     Artikel 2a Dit besluit berust mede op artikel 108, onderdeel c, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s . BWBR0015227
Artikel 1, Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. richtlijn 89/437/EEG : richtlijn nr. 89/437/EEG van de Raad van 20 juni 1989 inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiproducten (PbEG L 212); • b. richtlijn 91/492/EEG : richtlijn nr. 91/492/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschri... BWBR0010434
Artikel 2, Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)     Artikel 2 Het binnen Nederlands grondgebied brengen van eet- en drinkwaren, afkomstig uit een land dat niet behoort tot de Europese Unie, en het vervolgens verhandelen daarvan, geschiedt met inachtneming van de ter zake bij of krachtens richtlijn 97/78/EG gestelde bepalingen. BWBR0010434
Artikel 3, Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)     Artikel 3 Categorie-3-materiaal zoals bedoeld in verordening (EG) 1774/2002 mag in Nederland worden gebracht en anders dan in doorvervoer buiten Nederland worden gebracht in de gevallen bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder e en f, van richtlijn 97/78/EG . BWBR0010434
Artikel 4, Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)     Artikel 4 Als bevoegde autoriteit, bedoeld in richtlijn 97/78/EG , wordt aangewezen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. BWBR0010434
Artikel 5, Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)     Artikel 5 De officiële dierenarts, bedoeld in richtlijn 97/78/EG , wordt aangewezen door de bevoegde autoriteit. BWBR0010434
Artikel 6, Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)     Artikel 6 De officiële dierenarts in de grensinspectiepost en in entrepots neemt bij zijn werkzaamheden de ter zake bij of krachtens richtlijn 97/78/EG gestelde voorschriften in acht. BWBR0010434
Artikel 7, Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)     Artikel 7 Het vanuit een derde land binnen Nederlands grondgebied brengen van: • a. eiproducten vindt plaats met inachtneming van de ter zake krachtens artikel 11 van richtlijn 89/437/EEG gestelde voorschriften; • b. levende tweekleppige weekdieren vindt plaats met inachtneming van de ter zake krachtens hoofdstuk III van richtlijn 91/492/EEG gestelde voorschriften; •... BWBR0010434
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »