43 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel I, Wijziging Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003     Artikel I [wijzigt de Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003] BWBR0015089
Artikel II, Wijziging Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003     Artikel II Het bepaalde in Artikel I is niet van toepassing op een ingevolge het Dierentuinenbesluit vergunningplichtige inrichting, waarvan de houder na 9 april 2003 en voor de inwerkingtreding van deze regeling een formele aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 3 van het Dierentuinenbesluit bij LASER heeft ingediend én aan die houder schriftelijk is medegedeeld dat deze... BWBR0015089
Artikel III, Wijziging Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0015089
Artikel 1.1, Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet     1 Artikel 1.1 [Wijzigt het Besluit actieve implantaten.] BWBR0023292
Artikel 1.2, Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet     2 Artikel 1.2 [Wijzigt het Besluit medische hulpmiddelen.] BWBR0023292
Artikel 1.3, Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet     3 Artikel 1.3 [Wijzigt het Besluit gesteriliseerde medische hulpmiddelen in ziekenhuizen.] BWBR0023292
Artikel 1.4, Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet     4 Artikel 1.4 [Wijzigt het Opiumwetbesluit.] BWBR0023292
Artikel 1.5, Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet     5 Artikel 1.5 [Wijzigt het Besluit opleidingseisen apotheker.] BWBR0023292
Artikel 1.6, Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet     6 Artikel 1.6 [Wijzigt het Besluit opleiding en deskundigheidsgebied apothekersassistent.] BWBR0023292
Artikel 1.7, Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet     7 Artikel 1.7 [Wijzigt het Besluit zorgverzekering.] BWBR0023292
  1, 2, 3, 4, 5   »