4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1. Mandaatverlening ter uitvoering van de Belastingwet BES, Directe belastingen, Internationale inlichtingenuitwisseling BES, mandaatverlening     Mandaatverlening ter uitvoering van de Belastingwet BES 1. Mandaatverlening ter uitvoering van de Belastingwet BES De directeur-generaal Belastingdienst, de directeur van de Belastingdienst/Oost en de door hen aangewezen medewerkers van de Belastingdienst zijn binnen het kader van hun taken gemandateerd besluiten te nemen ingevolge de artikelen 8.125 en 8.127 van de Belastingwet BES . BWBR0030098
2. Toelichting, Directe belastingen, Internationale inlichtingenuitwisseling BES, mandaatverlening     Toelichting 2. Toelichting Op 10 oktober 2010 hebben zich binnen het Koninkrijk der Nederlanden constitutionele veranderingen voltrokken. Op die datum is onder andere het land Nederlandse Antillen opgeheven en zijn twee nieuwe landen binnen het Koninkrijk gevormd: Curaçao en St. Maarten. De eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES) zijn als openbare lichamen deel gaan uitmaken van Nederland en vorme... BWBR0030098
3. Ingetrokken besluit, Directe belastingen, Internationale inlichtingenuitwisseling BES, mandaatverlening     Ingetrokken besluit 3. Ingetrokken besluit Het volgende besluit is met terugwerkende kracht ingetrokken per 1 januari 2011: • – Het besluit van 31 maart 2010 , nr. CPP2010/1439M Per abuis is dit besluit niet ingetrokken in het Besluit ondermandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling van 4 april 2011, nr. DGBel2011/1728M. Het laatstgenoemde besluit geldt overigens alleen voor het ... BWBR0030098
4. Inwerkingtreding, Directe belastingen, Internationale inlichtingenuitwisseling BES, mandaatverlening     Inwerkingtreding 4. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011. BWBR0030098