1 artikel

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Eindejaarsuitkering burgemeester en wethouders     • - € 31,13 bruto per maand voor het tijdvak van 1 januari 2003 tot 1 april 2003; • - € 45,88 bruto per maand voor het tijdvak van 1 april 2003 tot en met 31 december 2003. Het nominale bedrag van de eindejaarsuitkering bedraagt vanaf 1 januari 2004 € 45,88 per maand. Voor diegenen wiens arbeidsduurfactor minder dan 1 bedraagt wordt het nominale bedrag vermenigvuldigd met zij... BWBR0015548