675 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 66, 67, 68   »
Artikel 1, Besluit register schuldsaneringsregeling     Artikel 1 Het register, bedoeld in artikel 294, eerste lid, van de Faillissementswet wordt ingericht volgens het bij dit besluit behorende model. BWBR0009787
Artikel 2, Besluit register schuldsaneringsregeling     Artikel 2 Indien het op 23 juni 1998 door de Eerste Kamer aanvaarde voorstel van wet, houdende inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) (Kamerstukken II 1993/94, 23 429) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treed... BWBR0009787
Artikel 3, Besluit register schuldsaneringsregeling     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit register schuldsaneringsregeling. BWBR0009787
Artikel 1, Aanwijzingsbesluit raad voor rechtsbijstand als bestuursorgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet     Artikel 1 Als het bestuursorgaan waaraan de griffier de gegevens genoemd in artikel 294, eerste lid, onder a tot en met h van de Faillissementswet doorgeeft ten behoeve van het in artikel 294a van de Faillissementswet genoemde register, wordt aangewezen de raad voor rechtsbijstand. BWBR0018102
Artikel 1a, Aanwijzingsbesluit raad voor rechtsbijstand als bestuursorgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet     Artikel 1a Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit raad voor rechtsbijstand als bestuursorgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet. BWBR0018102
Artikel 2, Aanwijzingsbesluit raad voor rechtsbijstand als bestuursorgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0018102
Artikel 1, Aanwijzingsbesluit Raad voor de rechtspraak als orgaan waaraan gegevens ten behoeve van registers Faillissementswet dienen te worden doorgegeven     Artikel 1 Als het orgaan waaraan de griffier de gegevens, genoemd in artikel 19, eerste lid, onder 1° tot en met 6° van de Faillissementswet doorgeeft ten behoeve van het in artikel 19a van de Faillissementswet genoemde register, wordt aangewezen de Raad voor de rechtspraak. BWBR0019113
Artikel 2, Aanwijzingsbesluit Raad voor de rechtspraak als orgaan waaraan gegevens ten behoeve van registers Faillissementswet dienen te worden doorgegeven     Artikel 2 Als het orgaan waaraan de griffier de gegevens, genoemd in artikel 222a, eerste lid, onder 1° tot en met 4° van de Faillissementswet doorgeeft ten behoeve van het in artikel 222b van de Faillissementswet genoemde register, wordt aangewezen de Raad voor de rechtspraak. BWBR0019113
Artikel 3, Aanwijzingsbesluit Raad voor de rechtspraak als orgaan waaraan gegevens ten behoeve van registers Faillissementswet dienen te worden doorgegeven     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen 19, vierde lid , 19a , 222a, vierde lid en 222b van de Faillissementswet in werking treden. BWBR0019113
Artikel I, Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand     Artikel I [Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.] BWBR0027801
  1, 2, 3 ... 66, 67, 68   »