6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1. De instellingen van de Europese Gemeenschappen (EG), Fiscale positie van de ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (2006)     De instellingen van de Europese Gemeenschappen (EG) 1. De instellingen van de Europese Gemeenschappen (EG) De EG kent de volgende instellingen: • – de Raad, • – de Commissie, • – het Europese Parlement, • – het Hof van Justitie, • – de Rekenkamer, alsmede comités, diensten en andere instellingen. Tevens is door de Lid- Staten opgericht de Europese Investeringsbank (zie het Verdrag tot instelling van ... BWBR0020407
2. Toepassing van de woonplaatsbepaling, Fiscale positie van de ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (2006)     Toepassing van de woonplaatsbepaling 2. Toepassing van de woonplaatsbepaling Artikel 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen van 8 april 1965 voorziet in een fictieve woonplaatsbepaling ten aanzien van de ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (hierna te noemen ‘de personeelsleden van de EG’). Hieronder zijn, voor de toepassing van dit besluit... BWBR0020407
3. Belastingheffing over de salarissen, lonen en emolumenten, Fiscale positie van de ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (2006)     Belastingheffing over de salarissen, lonen en emolumenten 3. Belastingheffing over de salarissen, lonen en emolumenten De salarissen, lonen en emolumenten die de personeelsleden van de EG ontvangen, zijn op grond van artikel 13 van het Protocol onderworpen aan een interne belasting ten bate van de EG en vrijgesteld van nationale belasting in de Lid-Staten. De interne belasting is door de Raad bij Verordening van 29 februari 1968, nr. 260/68, van toep... BWBR0020407
4. Sociale verzekering, Fiscale positie van de ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (2006)     Sociale verzekering 4. Sociale verzekering De fictieve woonplaatsbepaling van artikel 14 van het Protocol is niet van toepassing voor de sociale voorzieningen die op de ambtenaren en overige personeelsleden van de EG van toepassing zijn. BWBR0020407
5. Ingetrokken besluiten, Fiscale positie van de ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (2006)     Ingetrokken besluiten 5. Ingetrokken besluiten Het besluit van 22 februari 1983 , nr. 083-38, heeft zijn belang verloren en wordt ingetrokken. BWBR0020407
6. Inwerkingtreding, Fiscale positie van de ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (2006)     Inwerkingtreding 6. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit. BWBR0020407